مقالات و دانلودها

مطالب ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

تو اینجا تنها نیستی

من مسرور قریشی کارشناس ارشد سازه، مجری، طراح و ناظر سازه در ساخت و سازه های شهری اینجا هستم و به کارفرما و سازنده ها کمک کنم تا ساختمانی مقاوم، ایمن و اقتصادی رو اجرا کنن تا ساختمان اجرا شده عملکرد مطلوبی رو در زمان زلزله داشته باشه همچنین اینجا هستم تا در زمینه طراحی، نظارت و اجرا به دانشجویان و مهندسین عزیز مشاوره و کمک کنم تا مهارت لازم رو برای ورود به بازاز کار مهندسی کسب کنند.

0